Mirror Publishing

Untitled Document

Sales Superstar Bananyachya 21 Hukami Padhati (सेल्स सुपरस्टार बनण्याच्या 21 हुकमी पद्धती)


Edition : 1
Latest Edition :
ISBN No : 9789385223488
Pages : 128
Price :
Product Brief Description

* सेल्समनच्या मनातील भीती व त्यावरील उपाय * सेल्सकॉल्सची प्रभावीपणे तयारी कशी करावी? * विक्रीक्षेत्रात यश मिळवण्याची सूत्रं * विक्रीसाठी आवश्यक संबंध निर्माण करण्यासाठी - रिलेशनशीप सेलिंग मॉडेल * प्रेझेंटेशन स्कील * सेलिंग करताना ग्राहकाकडून येणारे प्रश्न व त्यावरील उत्तरं * विक्री करताना वेळेचं आणि कामाचं नियोजन * सेल क्लोज कसा करावा?

Untitled Document
Untitled Document

Brian Tracy is a Canadian-born American motivational public speaker and self-development author. He is the author of over 70 books that have been translated into dozens of languages