Mirror Publishing

Untitled Document

Pratisad (प्रतिसाद)


Edition : 20-4-2014
Latest Edition : 4
ISBN No : 978-81-926672-7-0
Pages : 392
Price :
Product Brief Description

प्रतिसाद पुस्तक म्हणजे..... •व्यवस्थापकीय संघर्षावर आध्यात्मिक विजयाची यशोगाथा •प्रतिक्रिया न देता प्रतिसाद कसा द्यावा •आध्यात्माचा भौतिक जीवनात समर्पक उपयोग •कोणत्याही समस्येत समाधान शोधण्याची दृष्टी •यशस्वी व्यवस्थापनाची सूत्रे

Untitled Document
Untitled Document

मनोज अंबिके एक तज्ज्ञ प्रशिक्षक, व्यवस्थापकीय सल्लागार, संपादक, लेखक अशा अनेक आघाड्यांवर गेली 18 वर्षे कार्यरत आहेत. लेखकाचे मनाचे व्यवस्थापन, मानसशास्त्र आणि अध्यात्मशास्त्र या विषयांवरील गेल्या अठरा वर्षातील अभ्यासाचे सार या पुस्तकात उतरले आहे. मानसशास्त्र, कार्यक्षमता, लीडरशीप, संभाषण कौशल्य, आत्मविश्वास, पालकत्व, व्यवस्थापन कौशल्य... या महत्त्वाच्या विषयांमध्ये त्यांचा हातखंडा आहे.