Mirror Publishing

Untitled Document

Kanmantra Aaibabansathi (कानमंत्र आईबाबांसाठी)


Edition : 17
Latest Edition : July 16
ISBN No : 978-81-926672-3-2
Pages : 160
Price :
Product Brief Description

प्रत्येक आई-बाबा, आजी-आजोबा यांनी वाचलेच पाहिजे असे पुस्तक.... * मुलांचा हट्टीपणा कसा दूर करावा? * मुलांनी पालकांचे ऐकावे का? * मुलांच्या मनातले ओळखायचे तंत्र * मुलांचं टीव्ही बघणं कसं बंद करावं? * मुले अभ्यास का करतील? * मुलांची बुद्धीमत्ता कशी वाढवावी? * मुलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास * प्रत्येक पाल्यामध्ये आवश्यक असणारे 21 गुण * पालकांच्या जमाती

Untitled Document
Untitled Document

मनोज अंबिके एक तज्ज्ञ प्रशिक्षक, व्यवस्थापकीय सल्लागार, संपादक, लेखक अशा अनेक आघाड्यांवर गेली 18 वर्षे कार्यरत आहेत. लेखकाचे मनाचे व्यवस्थापन, मानसशास्त्र आणि अध्यात्मशास्त्र या विषयांवरील गेल्या अठरा वर्षातील अभ्यासाचे सार या पुस्तकात उतरले आहे. मानसशास्त्र, कार्यक्षमता, लीडरशीप, संभाषण कौशल्य, आत्मविश्वास, पालकत्व, व्यवस्थापन कौशल्य... या महत्त्वाच्या विषयांमध्ये त्यांचा हातखंडा आहे.