Mirror Publishing

Untitled Document

Yogya Nirnay Kase Ghyave (योग्य निर्णय कसे घ्यावे)


Edition : 2
Latest Edition : July 14
ISBN No : 978-81-926672-0-1
Pages : 172
Price :
Product Brief Description

यशस्वी आणि अयशस्वी व्यक्तींमध्ये फरक असतो तो फक्त निर्णयाचा. यशस्वी व्यक्ती आपल्या जीवनातील अधिकतर निर्णय योग्य घेते तर अयशस्वी व्यक्तीचे बहुतेक निर्णय चुकीचे सिद्ध होतात. हेच कारण आहे की ज्यामुळे बरेच लोक कठोर मेहनत करूनही हव्या त्या गोष्टी प्राप्त करू शकत नाहीत. हे पुस्तक यश आणि अपयशातील नेमके हेच अंतर मिटवते.

Untitled Document
Untitled Document