Mirror Publishing

Untitled Document

Ultimate Business Mastery ( अल्टिमेट बिझनेस मास्टरी )


Edition : 2
Latest Edition : August 17
ISBN No : 978-81-926672-2-5
Pages : 144
Price :
Product Brief Description

यशस्वी व्यवसायासाठी आवश्यक असणारी प्रभावी आणि महत्त्वपूर्ण सूत्रे नफा वाढवण्याच्या विविध पद्धती उद्योजकांमध्ये आवश्यक असणारे गुण व्यवसाय वृद्धीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना आणि टीप्स तात्काळ उत्पन्ननिर्मितीची रहस्ये विक्री वाढवण्यासाठी वेबसाईट व ऑनलाईन व्यवस्थांचा प्रभावी वापर कसा करावा व्यवसाय सुरू करण्यापासून यशोशिखरावर पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असे सर्वकाही पारंपरिकपेक्षा नावीन्यपूर्ण पद्धतीने व्यवसाय करण्याच्या पद्धती

Untitled Document
Untitled Document